ZingTruyen.Top

Đường Một Chiều - Mộng Tiêu Nhị 单行道 - 梦筱二 (Ngôn tình - Edit)

Thông tin nhỏ PR cho truyện Mộng Tiêu Nhị

lyncaohth

Mình mới biết được nhà wattpad của bạn vivi_3010 có edit bộ truyện "Làm thế nào để không nhớ hắn." cùng tác giả với bộ "Đường một chiều" này. Truyện viết về Tưởng Bách Xuyên cháu của Tưởng Mộ Tranh. Bạn ấy edit được đến chương 35 luôn rồi í. Các bạn có thể qua nhà bạn í xem nhé :D

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top