ZingTruyen.Top

bâng quý H ᴥ fan cuồng

Fanfiction

15803

Hoàn thành

17-09-2023

bâng quý H ᴥ fan cuồng

804 lượt thích / 15803 lượt đọc
caoh: fan cuồng thóng lai bâng và kế hoạch biến cậu game thủ tên jiro trở thành của riêng mình. truyện có chi tiết quan hệ nam nam, cân nhắc trước khi khi đọc. không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép. fanfic nên không có thật và không áp vào đời thât.

Danh sách chương bâng quý H ᴥ fan cuồng