ZingTruyen.Top

[BHTT] Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit]

Cổ đại

308473

Đang cập nhật

02-04-2018

[BHTT] Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit]

16438 lượt thích / 308473 lượt đọc
Tác phẩm: Hoàng Hậu Tại Thượng Tác giả: Minh Dã Thể loại: Cổ đại, cung đình, cường công - cường thụ Tình trạng bản raw: Hoàn Editor: Lạc Hi Bộ này gồm 2 quyển: Quyển thượng: Phu Nhân Tại Thượng (đã edit hoàn) Quyển hạ: Hoàng Hậu Tại Thượng Credit: WordPress - Please don't take out!

5 chương mới nhất truyện [BHTT] Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit]