ZingTruyen.Top

[BHTT] Nữ Tổng, Ngài Suy Tình Rồi.

Huyền ảo

27076

Đang cập nhật

22-07-2024

[BHTT] Nữ Tổng, Ngài Suy Tình Rồi.

2085 lượt thích / 27076 lượt đọc
Tên: Nữ Tổng, Ngài Suy Tình Rồi! Tác giả: _TextMate_07 Thể loại: Bách hợp, hiện đại, niên hạ công, 1x1, ngọt, ngược, sủng, thụ sủng công, cuồng thụ. Couple: Lạnh nhạt tổng tài thụ x Ít nói trầm tính công. Thị giác: Chủ công Lịch ra chương: Thứ 2, thứ 4 và thứ 6 ( chủ nhật nếu được )

5 chương mới nhất truyện [BHTT] Nữ Tổng, Ngài Suy Tình Rồi.