ZingTruyen.Top

Chồng chung [ NaJun/Jaemren ]

Fanfiction

73

Đang cập nhật

29-07-2023

Chồng chung [ NaJun/Jaemren ]

8 lượt thích / 73 lượt đọc
Hoàng Nhân Tuần ngậm ngùi hỏi La Tại Dân : - Anh sẽ yêu em đến bao giờ ? - Mãi mãi ... Nhưng...ngay sau khi Hoàng Nhân Tuấn quay trở về Trung Quốc , anh ta đã lên xe hoa với người mới . Có lẽ Nhân Tuấn đã quá ngây thơ , cậu tin anh ta vô điều kiện, cậu tin vào tình yêu thời niên thiếu của mình , cậu tin vào từ " mãi mãi " anh ta nói nhưng lại quên mất không hỏi mãi mãi là bao lâu ...

Danh sách chương Chồng chung [ NaJun/Jaemren ]