ZingTruyen.Top

Đại Thú Tân Nương [COVER] (CHAELICE)

Lãng mạn

152556

Hoàn thành

31-07-2020

Đại Thú Tân Nương [COVER] (CHAELICE)

11112 lượt thích / 152556 lượt đọc
Nếu đã đọc 1 trong những truyện tui cover thì hãy ghé wall tuii để đọc thêm những truyện cover khác của tuii nha 🤍 EDITOR: BÁCH LINH Quận Vương Manoban Wansoo mà không vì bất mãn với cuộc hôn nhân mà phụ thân an bài, ngày thành thân liền "không cẩn thận" té gãy chân. Không ngờ muội muội là Manoban Lisa quận chúa liền đứng ra tay thay ca ca ngênh thân, chẳng những thế mà còn bái đường, động phòng thay... Quận Vương phi Park Chaeyoung mất đi phụ thân từ lúc thuở nhỏ, cùng người ca ca bên nhà làm thanh mai trúc má, không ngờ lại phải thực hiện di nguyện của phụ thân gả vào Manoban phủ, vốn bụng đã đầy uỷ khuất, kết quả lại diễn ra chuyện hoang đường thay mặt lấy tân nương, bảo nàng thế nào nhẫn nại? Một người là quận chúa điêu ngoa thất thường, một người vốn là lạnh tựa băng sương Quận Vương phi, làm việc tốt thường chịu gian nan a~~~

Danh sách chương Đại Thú Tân Nương [COVER] (CHAELICE)