ZingTruyen.Top

Đế chế : Ngày của Quỷ Đen

Bí ẩn

261

Đang cập nhật

12-06-2019

Đế chế : Ngày của Quỷ Đen

9 lượt thích / 261 lượt đọc
Lần đầu viết nên cấm ném gạch chọi đá nhé. Truyện này là thể loại hơi có chút kinh dị nên đừng có mà đọc lúc ở một mình nha. Truyện lấy bối cảnh ở nước Anh trước Công Nguyên nên có hơi khác thường ở khung cảnh nha