ZingTruyen.Top

[ĐM/ĐANG BETA] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNG (HOÀN)

Lãng mạn

33244

Đang cập nhật

05-07-2024

[ĐM/ĐANG BETA] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNG (HOÀN)

3330 lượt thích / 33244 lượt đọc
Tên gốc: 藏风 (Tàng Phong) Tạm dịch: Giấu gió Tác giả: Mộc Qua Hoàng Thể loại: Đam mỹ, đại học, cường cường, hoan hỉ oan gia, gương vỡ lại lành, HE Độ dài: 94 chương + 3 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn thành Ngu Tầm x Vân Từ "Kẻ thù không đội trời chung" trở thành người yêu. BẢN EDIT PHI THƯƠNG MẠI. NGHIÊM CẤM ĐĂNG LẠI/CHUYỂN VER/LÀM AUDIO KHÔNG KY! KHÔNG KY! KHÔNG KY!

5 chương mới nhất truyện [ĐM/ĐANG BETA] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNG (HOÀN)