ZingTruyen.Top

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG

Truyện teen

119893

Đang cập nhật

09-07-2024

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG

4253 lượt thích / 119893 lượt đọc
1/ Tên Hán Việt: Vân Tấn Thiêm Hương 2/ Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng. 3/ Edit: trucdapisces. 4/ Độ dài: 126 chương chính văn + 1 phiên ngoại. 5/ Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, HE, trạch đấu, cưới trước yêu sau. 6/ Nguồn: Tấn Giang, wikidich, tàng thư viện. 7/ Ngày đào hố: 02/06/2022 _ Ngày lấp hố: 8/ Beta: 9/ BẢN EDIT CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD, NẾU XUẤT HIỆN Ở NHỮNG WEB KHÁC THÌ ĐỀU LÀ SAO CHÉP.

Danh sách chương [EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG