ZingTruyen.Top

| GeminiFourth | • Em Trai Nuôi •

Lãng mạn

270145

Hoàn thành

07-07-2024

| GeminiFourth | • Em Trai Nuôi •

22456 lượt thích / 270145 lượt đọc
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - truyện được đăng tải hoàn toàn do trí tưởng tượng của tác giả, mong đừng gán tên người thật.

Danh sách chương | GeminiFourth | • Em Trai Nuôi •