ZingTruyen.Top

[Hoàn][ĐM] Sau khi gả thay tôi cười gần chết

Tiểu thuyết

1989005

Hoàn thành

24-09-2023

[Hoàn][ĐM] Sau khi gả thay tôi cười gần chết

184699 lượt thích / 1989005 lượt đọc
Hán Việt: Thế Giá Hậu Ngã Tiếu Đắc Tưởng Tử Tác giả: Minh Quế Tái Tửu Nhân vật chính: Ninh Tuy x Quý Úc Trình (Thụ một lòng kiếm tiền x Công nằm ngửa mặc cho ôm) Tag: Hệ thống, điềm văn, 1v1, HE (Chỉ có giới thiệu là ngôi thứ nhất, trong truyện là ngôi thứ ba) Độ dài: 69 chương

5 chương mới nhất truyện [Hoàn][ĐM] Sau khi gả thay tôi cười gần chết