ZingTruyen.Top

[Hoàn][ĐM] Thụ thế thân thức tỉnh rồi

Tiểu thuyết

8390997

Hoàn thành

08-10-2023

[Hoàn][ĐM] Thụ thế thân thức tỉnh rồi

688154 lượt thích / 8390997 lượt đọc
Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc Nhân vật chính: Yến Hạc Thanh x Lục Lẫm (Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già cấm dục bá tổng công) Tag: Hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn, báo thù ngược tra