ZingTruyen.Top

Kẻ Yếu Nhất Học Viện Lại Là Khắc Tinh Của Quỷ

Hành động

26079

Đang cập nhật

08-07-2024

Kẻ Yếu Nhất Học Viện Lại Là Khắc Tinh Của Quỷ

2412 lượt thích / 26079 lượt đọc
Tôi xuyên không vào con game yêu thích của mình, vào vai một nhân vật ngoài lề hạng ba và là kẻ yếu nhất học viện. Tệ hơn đó là độ khó "Địa Ngục". Tôi vẫn chưa muốn chết đâu nhưng nhìn tên nam chính thật thảm hại. Hết cách rồi. Tôi đành phải tự mình ngăn chặn Bad Ending vậy.

Danh sách chương Kẻ Yếu Nhất Học Viện Lại Là Khắc Tinh Của Quỷ