ZingTruyen.Top

Linh Môi Trinh Thám Xã

Bí ẩn

42381

Hoàn thành

28-05-2021

Linh Môi Trinh Thám Xã

1554 lượt thích / 42381 lượt đọc
Truyện này đã có nhà edit rùi nha, nhưng chưa hết, vì vậy mình muốn tự edt lại từ đầu, https://snail2618.wordpress.com/dam-my-___/dang-tien-hanh/linh-moi-trinh-tham-xa-mac-tieu-hoi/ nếu ai muốn đọc tốt hơn thì vào của nhà này đọc nha, mình chỉ mới là editor mới vào nghề thôi, nên sẽ có thể truyện sẽ không được mượt cho lắm. Thể loại: Linh dị thần quái, trinh thám, 1x1,... Tác giả: Mạc Tiểu Hồi Nguồn bản raw: http://www.thuvientieuthuyet.com/truyen.aspx?id=6827 Nguồn bản cover: https://www.wattpad.com/2815591-linh-m%C3%B4i-trinh-tham-x%C3%A3-m%E1%BA%A1c-ti%E1%BB%83u-h%E1%BB%93i Editor: Vô Thụy Mộc Hoàn: 75 chương chính văn + 5 phiên ngoại

5 chương mới nhất truyện Linh Môi Trinh Thám Xã