ZingTruyen.Top

Phiến đá nở ra hoa dâm bụt - Bạch Nhất Mặc

Bí ẩn

543331

Hoàn thành

10-02-2020

Phiến đá nở ra hoa dâm bụt - Bạch Nhất Mặc

19861 lượt thích / 543331 lượt đọc
Tên khác: Thì ra vẫn luôn có anh/ 原来一直有你 Tên Hán Việt: Bàn thạch khai xuất phù tang hoa/ 磐石开出扶桑花 Tác giả: Bạch Nhất Mặc/ 白一墨 Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: hiện đại, phá án, sủng Độ dài: 129 chương chính văn Vai chính: Tang Cẩn, Bàng Lỗi Vai phụ: Mãn Thành Uy *Chú thích: Phù tang là hoa dâm bụt, chữ Cẩn trong tên của nữ chính cũng mang ý nghĩa đó. . . . Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/ban-thach-no-ra-hoa-dam-but-WCiojHCVfCHdjVoG Nguồn tiếng Trung: http://www.ggdown.com/33/33316/

Danh sách chương Phiến đá nở ra hoa dâm bụt - Bạch Nhất Mặc