ZingTruyen.Top

[REUP] (P2) Toàn Trí Độc Giả - Omniscient Reader's ViewPoint

Hành động

120726

Đang cập nhật

05-03-2022

[REUP] (P2) Toàn Trí Độc Giả - Omniscient Reader's ViewPoint

6492 lượt thích / 120726 lượt đọc
Tác giả: Sing Shong Tên gốc: 전지적 독자 시점 Tác giả: Sing Shong Thể loại: hành động, viễn tưởng Artist bìa truyện: @1L9l2Aa8UCL0IGJ Cre hình bìa: https://twitter.com/1L9l2Aa8UCL0IGJ/status/1302574135474704385/photo/2 https://twitter.com/1L9l2Aa8UCL0IGJ/status/1302574135474704385/photo/3 _______ Ở cuối chương truyện trên web bị thiếu nên tớ đi tìm và thêm vào để đọc cho tiện cũng như sửa lại vài chữ bị lỗi, lên phông, sửa danh xưng quen thuộc cho dễ đọc để tớ đọc offine thôi, mọi người thích thì cứ tự nhiên mà đọc nhé. Và tớ không phải là người dịch , xin nhắc lại TỚ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI DỊCH!

Danh sách chương [REUP] (P2) Toàn Trí Độc Giả - Omniscient Reader's ViewPoint