ZingTruyen.Top

[REVIEWS] Những tác phẩm đã đọc

Ngẫu nhiên

35

Đang cập nhật

15-06-2018

[REVIEWS] Những tác phẩm đã đọc

5 lượt thích / 35 lượt đọc
Xin chào mọi người ở đây mình sẽ nêu ra ý kiến cá nhân của mình về những tác phẩm mình đã đọc và cũng như gợi ý cho các bạn có nên đọc hoặc mua nó hay không? Mình mới chỉ đọc, mê tiểu thuyết và bắt đầu viết lách từ cách đây 3,4 năm thôi. Mình sẽ dùng kinh nghiệm mình có được từ việc đọc qua rất nhiều tác phẩm của các tác giả từ nổi tiếng đến bình thường để đưa đến cho các bạn những nhận xét, đánh giá tốt nhất. Và khi các bạn quyết định đọc tác phẩm đó sẽ không thấy thất vọng.
Tags: junzi

Danh sách chương [REVIEWS] Những tác phẩm đã đọc