ZingTruyen.Top

Xuyên vào trong truyện ngược làm kẻ phá rối - Trung Biên

Truyện teen

91891

Hoàn thành

04-03-2024

Xuyên vào trong truyện ngược làm kẻ phá rối - Trung Biên

6887 lượt thích / 91891 lượt đọc
Tác phẩm: Xuyên vào trong truyện ngược làm kẻ phá rối Tác giả: Trung Biên Độ dài: 74 chương chính + 2 chương ngoại truyện Nhân vật chính: Vu Cửu, Kỳ Dụ Văn Tag: Bách hợp, GL (tình yêu nữ x nữ) Link gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5533996 Bản edit mang tính cá nhân, sử dụng bản QT của bạn RubyRuan_69, vietphrase và google translate. Phi thương mại. Chỉ đăng duy nhất ở wattpad, vui lòng không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.